Aanvraag artikel 64 Vw – Stap voor stap

Stap 1 – De toestemmingsverklaring

 • Print de Toestemmingsverklaring >> uit en vul deze verklaring in. Het is belangrijk hier alle behandelaars waar je nu onder behandeling staat in te vullen.  Denk hierbij aan je artsen, maar ook thuiszorg of fysiotherapie. Is de behandeling al afgerond? Dan hoef je dit niet te vermelden. Vul alleen de gegevens in van de huidige behandelaars.

-Let op dat je het formulier op twee plekken moet ondertekenen.
-Dit formulier kan je zelf (eventueel met hulp) invullen en ondertekenen. Het is niet nodig dat je behandelaars je hierbij helpen.
-Per formulier kan je 2 behandelaars in vullen. Heb je meer behandelaars? dan print je het formulier vaker uit en vul je twee (of meer) formulieren in.
-De toestemmingsverklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Stap 2 – Het printen van alle stukken voor de behandelaars

Brief van de IND voor de huisarts>>

Brief van de IND voor specialist>>

Brief van de IND voor GGZ>>

Stap 3 – Het benaderen van de behandelaars

 • Breng elk van je behandelaars het formulier “Verklaring omtrent medische situatie vreemdeling” en vraag hen dit in te vullen en te ondertekenen.
  Je kan je artsen helpen door je naam en andere personalia alvast in te vullen. Let op: het formulier is maar 6 weken geldig!
 • Daarnaast vraag je elke behandelaar om een verklaring te schrijven naar aanleiding van de brief (zie stap 2) van de IND. (Ze mogen ook een kopie van het dossier meegeven.)
  -De huisarts kiest er vaak voor een kopie van het dossier mee te geven.
  -Artsen in het ziekenhuis kiezen er vaak voor de laatste brief die ze aan de huisarts hebben gestuurd mee te geven.
  (Let wel op dat ze de brief juist dateren. De brief mag niet ouder zijn dan 3 maanden.)

-Je behandelaars kunnen de kosten declareren bij de IND (niet bij de advocaat!)

Stap 4 – Het controleren van de medische stukken

 • Je hebt nu van elke behandelaar een formulier én een brief/kopie van het dossier.
 • Check of de gegevens op de toestemmingsverklaring (zie stap 1) overeenkomen met de namen van de behandelaars in de formulieren en brieven en pas eventueel de toestemmingsverklaring aan.

Stap 5 – Het aanvraagformulier

 • Vul het formulier  aanvraagformulier artikel 64 Vw>> in en stuur dit samen met de toestemmingsverklaringen, formulieren en brieven naar de IND.
 • Zorg dat je op het formulier de naam van de advocaat vermeldt die je gaat helpen als de aanvraag zou worden afgewezen.
  Als de aanvraag wordt afgewezen moet je binnen 24 uur een voorlopige voorziening aanvragen. Het is daarom verstandig van te voren al afspraken te maken met een advocaat.

Let op: Wil je arts niet meewerken en word je doorverwezen naar je advocaat? 

Deze procedure is tot stand gekomen in samenspraak tussen de KNMG (de artsenvereniging) en de IND. De vragen worden gesteld door de IND. Je advocaat staat hier buiten.
In deze fase van de procedure heb je in principe ook nog geen recht op een advocaat.
Daarnaast heeft je advocaat niet meer bevoegdheden om medische informatie op te vragen dan jijzelf. Het verzamelen van medische informatie kan (en moet) je dus zelf doen.