Gezinshereniging verblijf bij partner of kind

Gezinshereniging en artikel 8 EVRM

family reunificationOok als het Chavez-arrest geen oplossing biedt, is het mogelijk gezinshereniging te vragen.

Wonen uw gezinsleden nog in het buitenland dan kunt u voor hen een MVV (visum voor lang verblijf) aanvragen. Wonen zij al in Nederland dan is het een stuk lastiger omdat er niet makkelijk vrijstelling wordt gegeven van de verplichting dat zij met een MVV Nederland binnen moeten reizen.

Om in aanmerking te komen voor een MVV moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Dit kan soms ingewikkeld zijn.
Ook zijn er soms problemen met het verlengen van de verblijfsvergunning, of dreigt de vergunning te worden ingetrokken omdat u niet langer aan de voorwaarden voldoet. Het is dan van belang  deskundig advies te vragen, zodat u goed op de hoogte bent van uw rechten.