Inburgering

Inburgering

InburgeringscursusBinnen het vreemdelingenrecht zijn er veel momenten dat getoetst wordt of er wordt voldaan aan inburgeringseisen.
Het begint al bij het aanvragen van een MVV (visum voor lang verblijf) in het buitenland. Op dat moment moet men het examen “inburgering in het buitenland” met goed gevolg afleggen op de Nederlandse ambassade.
Lees meer over inburgering in het buitenland>>>

Ook bij het verkrijgen van bepaalde verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld voor voortgezet verblijf) moet men voldoen aan inburgeringsvereisten.

Tot slot moet men om te kunnen naturaliseren voldoen aan inburgeringsvereisten.

Er zijn veel regels, net zoveel uitzonderingen en vaak veranderen de regels en de jurisprudentie.
Ook hier is het daarom verstandig bij problemen professionele rechtsbijstand in te roepen,