Mensenhandel en huiselijk geweld

Mensenhandel en huiselijk geweld

stop huiselijk geweldSlachtoffers van mensenhandel worden door de mensenhandelaren ingezet in de prostitutie of soms ook voor arbeid. Er is een speciale regeling voor slachtoffers van mensenhandel. Advocatenkantoor Swart voldoet ook aan de deskundigheidseisen om slachtoffers van mensenhandel bij te staan.

Ook als u slachtoffer bent van huiselijk geweld kunt u als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning.