Privacy

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden. De AVG is Europese regelgeving waarin is bepaald hoe de privacy van burgers beschermd moet worden.

Vanzelfsprekend zal ik altijd zorgvuldig omgaan met uw gegevens; met of zonder AVG. Als advocaat heb ik een speciale positie. Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon. Ik ben gebonden aan de gedragsregels die gelden voor advocaten. Ik heb beroepsgeheim en kan mij beroepen op het verschoningsrecht. Als cliënt kunt u dus absoluut rekenen op vertrouwelijkheid.

De AVG wil (in aanvulling hierop) graag dat ik uitleg welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hier mee omga. Dat doe ik graag:

Advocatenkantoor Swart is gevestigd in Groningen. Ik, mw mr. N.B. Swart, ben verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Advocatenkantoor Swart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik meestal ontvang:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Advocatenkantoor Swart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u goed van dienst te kunnen zijn
– Voor het afhandelen van uw betaling

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website is beveiligd met een SSL-certificaat en ik maak gebruik van een Nederlandse provider die gebruik maakt van in Nederland gevestigde servers. Mijn e-mail heeft een uniek wachtwoord en loopt via dezelfde provider. De dossiers worden bewaard in afsluitbare dossierkasten.

De bewaartermijn

Advocatenkantoor Swart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wettelijk gezien ben ik sowieso verplicht uw zaaksdossier vijf jaar te bewaren en uw administratieve gegevens zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Swart verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Advocatenkantoor Swart gebruikt Google-Analytics. Ik heb begrepen dat de cookies die Google-Analytics gebruikt, geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
(“Gegevensoverdraagbaarheid” betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.)

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocatenkantoorswart.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek.

Als u vragen heeft  over de toepassing van deze regelgeving dan kunt u altijd contact met mij opnemen. De AVG biedt u ook nog de mogelijkheid om (over de toepassing van de AVG) een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons