Wat kost een advocaat?

Rechtshulp voor iedereen

Soms lukt het niet om zelf de rechtsbijstand te financieren. In die situatie kan er een zogeheten toevoeging aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat u, voor de kosten van de advocaat,  slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent en dat de overheid ook een deel van de kosten op zich neemt. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage op basis van uw inkomensgegevens, zoals deze bekend zijn bij de belastingdienst.

De eigen bijdrage bedraagt maximaal 901 euro. Als men helemaal geen inkomen heeft kan de eigen bijdrage worden kwijtgescholden. Indien u in aanmerking lijkt te komen voor gefinancierde rechtshulp kan Advocatenkantoor Swart dit voor u aanvragen. Er wordt altijd geprobeerd de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Meer informatie vindt u hier: eigen bijdrage 

kosten advocaat vreemdelingenrecht strafrechtDe Raad voor Rechtsbijstand kan u een korting van € 53,- op uw eigen bijdrage geven, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en zij u doorverwijzen naar een advocaat. U kunt bij het Juridisch Loket aangeven dat u graag wilt worden doorverwezen naar Advocatenkantoor Swart. Bij strafzaken krijgt u de korting automatisch en is een doorverwijzing van het Juridisch Loket niet nodig.

Meer informatie over het Juridisch Loket vindt u hier

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging worden de werkzaamheden verricht op basis van een uurtarief of op basis van een prijsafspraak. Hierbij wordt rekening gehouden met uw financiële mogelijkheden.

Naast de eigen bijdrage betaalt u voor een procedure bij de sector bestuursrecht van de rechtbank ook griffierecht. Als u geen inkomen en vermogen heeft kunt u hiervan worden vrijgesteld als hier tijdig om wordt verzocht en u de verklaring griffierecht invult en ondertekent. Hier kunt u zien of u in aanmerking komt voor vrijstelling>>>

Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Het eerste gesprek is altijd gratis.