Advocaat Strafrecht

Heb ik een strafrechtadvocaat nodig ?

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit dan heeft dit een grote impact op uw leven. Of u nu schuldig bent of niet, de gevolgen van een strafzaak kunnen heel groot zijn.

Er staat veel op het spel. U loopt het risico straf en een strafblad te krijgen met alle gevolgen van dien. Ook het strafproces zelf levert vaak veel stress op.

De steun van een goede advocaat is belangrijk.

Dan staat u er niet alleen voor.

Advocaat gespecialiseerd in strafrecht

Als strafrechtadvocaat ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het recht. Door mijn jarenlange ervaring met alle mogelijke procedures, weet ik wat u verwachten kunt.
Al meer dan 20 jaar sta ik cliënten bij als rechtsbijstandverlener, waarvan de laatste 14 jaar ook als strafrechtadvocaat.

Advocatenkantoor Swart is gevestigd in hartje Groningen, maar ook als u niet in Groningen woont kunt u bij mij terecht. Cliënten uit het hele land en zelfs het buitenland vragen mij hen bij te staan, als zij bij een Nederlandse rechtbank moeten voorkomen of in Nederland met het strafrecht te maken krijgen.

strafrecht advocaat Groningen strategieAdvocatenkantoor Swart verleent gespecialiseerde rechtsbijstand op alle gebieden binnen het strafrecht. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld vernieling, diefstal, mishandeling, drugszaken, rijden onder invloed, economische delicten etc
Overleg over uw mogelijkheden. Wat u mij vertelt, wordt absoluut vertrouwelijk behandeld.

Heeft u vragen over een strafzaak? Neem dan gerust contact op. Voor het eerste gesprek hoeft u niet te betalen. Pas wanneer u met mij verder wilt, worden er afspraken gemaakt over de kosten.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek >>

Omdat geld geen reden mag zijn af te zien van een goede advocaat, zal ik -als u hiervoor in aanmerking komt- gefinancierde rechtshulp voor u aanvragen.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand. Lees meer >>

Waar moet u op letten? Hoe werkt het?

Advocaat bij politieverhoor

Juist in een strafzaak kunnen de eerste contacten met de politie van grote invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst van de strafzaak. Goede rechtsbijstand is dus van groot belang.
Vaak is de situatie waarin u terecht bent gekomen onduidelijk en niet goed te overzien. Het is goed mogelijk dat u niet precies weet waar de politie u van verdenkt. Er is nog geen dossier, en u weet mogelijk nog niet waar de verdenking precies op is gebaseerd.

Uw verklaring is erg belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Alles wat u verklaart kan tegen u gebruikt worden. Maar ook de keuze om geen verklaring af te leggen kan consequenties hebben. Iedere zaak is anders.
Het is daarom verstandig om in deze fase contact op te nemen om u bij te laten staan.

Strafbeschikking (boete) ontvangen?

Let op: als u een “boete” ontvangt van Justitie dan is het belangrijk na te gaan wat de juridische gevolgen zijn van deze boete. Het kan zijn dat u een acceptgiro ontvangt om een strafbeschikking te voldoen omdat u verdacht wordt van een misdrijf. Als u deze “boete” (strafbeschikking) betaalt, heeft u een strafblad.

Let daarom altijd goed op wat u betaalt. Als u twijfelt kunt u het beste contact opnemen. Bespreek uw specifieke situatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken en niet voor voldongen feiten wordt gesteld. Tegen een strafbeschikking kan binnen 14 dagen verzet worden ingesteld.

Dagvaarding ontvangen?

dagvaarding strafrecht GroningenHeeft u bericht ontvangen van het Openbaar Ministerie waarin staat dat u voor de rechter moet komen omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit? neem dan contact op.
Professionele rechtsbijstand is belangrijk bij de voorbereiding en ook tijdens de zitting:

  • Ik zorg er voor dat wij over hetzelfde dossier beschikken als de rechter.
  • Samen bespreken wij het dossier zodat u precies weet wat u kunt verwachten en wat belangrijk is om tijdens de zitting naar voren te brengen.
  • Ik ga met u mee naar de zitting en zal daar voor u pleiten, zodat u er ook tijdens de zitting niet alleen voor staat.
  • Ook na de zitting bespreek ik met u de uitspraak van de rechtbank en de mogelijkheid van hoger beroep.

Zo weet u zeker dat er niets over het hoofd wordt gezien en dat uw zaak goed wordt behandeld.

Ingevorderd rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd door de politie is de reden niet altijd meteen duidelijk.

Het kan zijn dat de politie het rijbewijs doorstuurt naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM neemt dan binnen 10 dagen een besluit of u het rijbewijs weer terug kunt krijgen. Als wordt besloten dat u het rijbewijs niet terugkrijgt kan hiertegen een klaagschrift worden ingediend. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Het kan ook zijn dat de politie het rijbewijs heeft doorgestuurd naar het CBR. In dat geval zal het CBR beslissen wat er met uw rijbewijs zal gebeuren. Dit kan enige tijd duren. Tegen de beslissing van het CBR kan bezwaar worden gemaakt als u het er niet mee eens bent.

Inbeslaggenomen goederen

Als de politie goederen, bijvoorbeeld uw auto, in beslag genomen heeft, krijgt u als het goed is een bewijs van ontvangst.

Het Openbaar Ministerie (OM) besluit wat er met de inbeslaggenomen spullen gebeurt. Als u het niet eens bent met de beslissing van het OM kan hiertegen een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Ook hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Ten uitvoerlegging van een voorwaardelijke straf, of het niet goed uitvoeren van een taakstraf

Als door de rechter een voorwaardelijke straf is opgelegd wordt deze voorwaardelijke straf alleen ten uitvoer gelegd, als er een nieuw strafbaar feit wordt gepleegd tijdens de proeftijd of als de reclassering vindt dat de door de rechter opgelegde bijzondere voorwaarden niet zijn nageleefd.
De officier van justitie kan dan de rechter vragen om de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer te leggen. Als u hier bericht over krijgt kunt u contact opnemen, zodat u in deze procedure bij gestaan kan worden.

Als de rechter u een taakstraf heeft opgelegd en de reclassering geeft aan dat u de taakstraf niet goed hebt uitgevoerd, kan het openbaar ministerie bepalen dat u in plaats van de opgelegde taakstraf alsnog de vervangende hechtenis moet uitzetten. Als u het hier niet mee eens bent kan hiertegen binnen 14 dagen bezwaar worden gemaakt. De rechter kan dan besluiten dat u nog een kans krijgt de taakstraf uit te voeren, maar de rechter kan het bezwaarschrift ook ongegrond verklaren. Ook hier is goede rechtsbijstand belangrijk.

Sepot

strafrecht groningenAls u bericht krijgt van het OM dat u niet langer als verdachte wordt aangemerkt en dat uw zaak wordt geseponeerd, kunt u schadevergoeding vragen voor een deel van de schade die u heeft geleden. U kunt hierbij denken aan de kosten die u heeft moeten maken voor de rechtsbijstand, een schadevergoeding voor elke nacht die u in de politiecel of huis van bewaring heeft doorgebracht, of inkomstenderving als u niet heeft kunnen werken. Als advocaat kan ik voor u een verzoekschrift aan de rechtbank sturen.

Hoger beroep

Bent u veroordeeld door de strafrechter en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u  hoger beroep instellen tegen het vonnis van de rechter. Ik kan u daar bij helpen. Hoger beroep stelt u in bij de rechtbank. Dit moet altijd binnen 14 dagen nadat het vonnis is uitgesproken gebeuren.
In hoger beroep wordt uw zaak helemaal opnieuw behandeld. Dit betekent ook dat de straf in hoger beroep hoger kan uitvallen.

Twijfelt u ?
gratis kennismakingsgesprek advocaat GroningenNeem het zekere voor het onzekere en neem contact op. Ook als u andere vragen heeft. Het is verstandig vrijblijvend advies te vragen over uw mogelijkheden.

Er zijn altijd termijnen waarbinnen actie moet worden ondernomen, dus wacht niet maar neem contact op.