Verblijf om medische redenen

Medische behandeling

verblijfsvergunning medische behandeling advocaatJe wenst het niemand toe, maar soms is iemand te ziek om Nederland te verlaten. In dat geval is het mogelijk uitstel van vertrek te vragen. De IND toetst in dat geval of er sprake zal zijn van een medische noodsituatie op korte termijn bij het staken van de behandeling en als dit het geval is wordt gekeken of behandeling mogelijk is in het land van herkomst. Ook wordt getoetst of de vreemdeling kan reizen of dat hier speciale voorzieningen voor moeten worden getroffen.

Om deze aanvraag te kunnen indienen moet u de volgende formulieren (laten) invullen en ondertekenen:

Na één jaar uitstel van vertrek kan een verblijfsvergunning voor medische behandeling worden aangevraagd. Na in totaal drie jaar kan een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf worden aangevraagd.