vreemdelingenrecht advocaat Groningen

Vreemdelingenrecht

strafrecht advocaat groningen

Verblijfsvergunning

  • Is uw aanvraag om een verblijfsvergunning afgewezen?
  • Kunt u door medische problemen niet uit Nederland vertrekken?
  • Wilt u een beroep doen op Europees Unierecht?
  • Weigert uw ambassade reisdocumenten aan u te verstrekken?
  • Komt u in Nederland studeren en zijn er problemen met uw verblijfsvergunning?
  • Bent u slachtoffer van mensenhandel of huiselijk geweld?
  • Dreigt u ongewenst te worden verklaard, krijgt u een inreisverbod of wordt u in vreemdelingenbewaring gesteld?
  • Is uw aanvraag om te naturaliseren tot Nederlander afgewezen?
  • Is de MVV-aanvraag voor een gezinslid afgewezen?

Bij al deze problemen wordt u professioneel en betrokken bijgestaan door Advocatenkantoor Swart. Indien nodig en mogelijk zal tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor u worden geprocedeerd. Neem contact op voor een gratis eerste gesprek, zodat we samen uw mogelijkheden kunnen bespreken.

vreemdelingenadvocaat Groningen